Akcja billboardowa

Bilboardy 2012

Billboardy promujące Kampanię Społeczną „Inni, Obcy, Tacy sami”, które znajdowały się na terenie Polkowic.