Godziny zajęć

W ośrodku odbywają się również terapeutyczne zajęcia grupowe, godziny zajęć:

  • wtorek 10:00 – 14:00 (prowadzi A. Kaczanowski) – grupa wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej;
  • wtorek 15:00 – 17:00 (prowadzi: E. Bączek) – grupa dla dorosłych ofiar przemocy domowej i osób współuzależnionych;
  • środa co drugi tydzień (prowadzi: K. Kaźmierczak) – zajęcia teatralne;
  • środa 18:00 – 20:00 czwartek 16:00 – 20:00 (prowadzi A. Kaczanowski) – zajęcia dla bezdomnych w noclegowni);
  • czwartek 15:00 – 17:00 (prowadzą J. Gąsowski, Z. Ząbek) – grupa zaawansowana dla osób uzależnionych – terapia pogłębiona.
  • czwartek 15:00 – 18:00 (prowadzi E. Staniecka) – punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy