Specjaliści

W ośrodku pracuje zespół doświadczonych specjalistów – lekarze, psycholodzy, pielęgniarka, pracownicy socjalni i terapeuci:

 • mgr Zdzisław Ząbek – Kierownik Ośrodka Pomocy Psychologicznej PCUZ-ZOZ S.A., mgr psychologii, psychoterapeuta, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog organizacji pracy, nauczyciel akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog uprawniony do przeprowadzania badań psychotechnicznych kierowców, pracowników zatrudnianych górnictwie, kuratorów sądowych oraz sędziów, orzecznik – w zależności od potrzeb;
 • mgr Elwira Staniecka – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Psychologicznej PCUZ-ZOZ S.A., mgr pedagogiki pracy socjalnej i resocjalizacyjnej, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, poradnictwem i pomocą psychologiczną, kurator sądowy, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zastępca Grupy Interdyscyplinarnej;
 • mgr Jacek Chrzan – mgr psychologii, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, seksuolog społeczny, psycholog uprawniony do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, orzecznik, biegły sądowy;
 • mgr Małgorzata Chrzan – mgr psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta;
 • Elżbieta Bączek – certyfikowany instruktor terapii uzależnień, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • mgr Janusz Gąsowski – specjalista psychoterapii uzależnień (współpracuje z grupami trzeźwościowymi) pedagog, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Terapii Uzależnień, kurator sądowy;
 • mgr Anna Szałachanowicz – mgr psychologii, psychoterapeuta, socjoterapeuta;
 • Mariola Zając – dyplomowana pielęgniarka, specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego i odwykowego, zajmuje się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych;
 • lek. Jolanta Węgierska-Januszkiewicz – lekarz psychiatra, orzecznik, biegły sądowy;
 • Andrzej Kaczanowski – instruktor terapii uzależnień, prowadzi punkt pomocy terapeutycznej „Pierwszy krok od trzeźwości”;
 • mgr Katarzyna Kaźmierczak – aktorka, terapeuta zajęciowy, psychoterapeuta – prowadzi zajęcia terapii przez teatr.