Zakres usług

Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. istnieje od 2005 roku. Bardzo szeroki zakres świadczonych usług obejmuje: zakres usług

diagnoza i leczenie chorób – rozpoznawanie zaburzeń i chorób psychicznych oraz opieka terapeutyczna o farmakologiczna (leczenie depresji, zaburzeń nerwowych i psychoz);

terapia uzależnień – leczenie uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz opieka nad rodzinami w formie terapii i konsultacji indywidualnych oraz terapii grupowej (alkohol, narkotyki, hazard, uzależnienia krzyżowe) orz terapia innych uzależnień, DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików);

terapia rodzinna – konsultacje i pomoc psychologiczna dla małżeństw oraz par jak również wspomaganie rodzin, przemoc w rodzinie;

zaburzenia łaknienia – diagnoza oraz terapia dla osób z zaburzeniami łaknienia oraz wsparcie psychologiczne rodzin (bulimia, anoreksja).

Pomoc można uzyskać
od poniedziałkudo piątku
w godz. od 7:30 do 18:00.

W ramach Ośrodka Pomocy Psychologicznej realizowane są następujące świadczenia zdrowotne:

Poradnia Zdrowia Psychicznego:
diagnoza i konsultacje psychologiczne;
terapia farmakologiczna;
terapia psychoterapeutyczna.

Poradnia psychologiczna:
diagnozy psychologiczne i lekarskie;
badania psychologiczne;
psychoterapia indywidualna i grupowa.

Poradnia leczenia uzależnień:
diagnozy i porady lekarskie;
diagnoza psychologiczna;
terapia osób uzależnionych i ich rodzin.

Pracownia badań psychotechnicznych:
badania kierowców, operatorów maszyn;
badania kierowców zawodowych;
badania odwoławcze (za jazdę pod wpływem alkoholu i za przekroczenie ilości punktów karnych);
badania powypadkowe;
badania ubiegających się o pozwolenie na broń;
badania w górnictwie (w tym materiały wybuchowe);
badania kuratorów sądowych.