Spotkanie grup teatralnych

W dniu 29.06.2016 r. uczestnicy warsztatów terapeutycznych poprzez teatr działającej przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A spotkała się z grupą uczestników podobnych warsztatów terapeutycznych.

„Pogotowie Teatralne ” z Legnicy. Grupy miały okazję już się wcześniej poznać podczas wspólnego wyjazdu do Łodzi na Biennale „Terapia i Teatr”.

Podczas spotkania integracyjnego grupy wymieniały się doświadczeniami i spostrzeżeniami z wyjazdu, wspólnie oglądali zdjęcia z tegoż wyjazdu.

W czasie trwania tego spotkania urodziła się myśl w śród uczestników, żeby wspólnie coś zainicjować?

Moją osobistą refleksją jest fakt, że warto kontynuować takiego typu warsztaty i spotkania, gdzie panuje życzliwość, nikt nikogo nie ocenia, wzajemny szacunek i zrozumienie, którego nam w życiu codziennym często brakuje.

Zapraszamy Cię na nasze warsztaty terapeutyczne poprzez teatr działające przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ – Ośrodek Pomocy Psychologicznej, gdzie masz szansę:

  • nauczyć się jak pokonywać przeszkody, bariery, wzajemnie się wspierać w kryzysowych sytuacjach
  • rozwijać swoje zasoby i umiejętności
  • nauczyć się radzenia z codziennymi problemami
  • nauczyć się jak zdobywać odwagę w wyrażaniu siebie i swoich emocji
  • wykorzystać swoją energie życiową w sposób twórczy

Zapisy i wszelkie informacje na temat warsztatów:

PCUZ ZOZ S.A  – Ośrodek Pomocy Psychologiczne
ul. Kard. B. kominka 7
tel.: 76 746 08 60; 76 746 08 63